Riksförbundet Noaks Ark

Varumärkesutveckling / Grafisk formgivning / Webbutveckling / Print produktion / Målgruppsanalys / Seo

Riksförbundet Noaks Ark / Stockholm / Sverige

Först vill vi börja med att tacka alla härliga människor på Riksförbundet Noaks Ark och alla lokalföreningarna, för ett intensivt, kreativt och roligt arbete tillsammans under hösten 2022. Vi på Great Graphics har fått vara med på resan att förädla varumärket med allt från en utförlig målgruppsanalys, varumärkesutveckling med workshops med alla lokalföreningar och riksorganisationen till en uppdaterad grafisk profil och en ny webbplattform i WordPress Multisite för både Riksorganisationen och Lokalföreningarna. Samarbetet fortsätter nu vidare in i 2023 med SEO, printproduktion och support/driftsavtal där Great Graphics blir både samarbetspartner och sponsor.
Tack för roliga workshops och bra samarbete, och det fantastiska arbete ni gör! Vi ser fram emot 2023.

Om Riksförbundet Noaks Ark

Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete samt driften av den gemensamma hemsidan noaksark.org. Internt vill vi genom samordning, kompetens- och metodutveckling bidra till att Noaks Ark-rörelsen samfällt utgör ett effektivt instrument för genomförandet av den nationella hivstrategin. Läs mer om Noaks Ark på noaksark.org

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss