Vår process

En beprövad metodik utvecklad för att ge resultat

Hur vi ser på marknadsföring och skapandet av ett starkt och engagerande varumärke

Med kunskap, kreativitet, grundligt förarbete och ett nära samarbete med dig som kund skapar vi varumärken, reklam och marknadsföring som ger effekt!

Vem vänder vi oss till?

Det första steget i all kommunikation är att förstå mottagaren. All information vi kan ta in om vår målgrupp ger oss möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera och nå ut med vårt budskap. En utförlig målgruppsanalys lägger grunden för all marknadsföring.

Vad vill vi säga?

Känsla driver handling. Vi ser på företag som personligheter. Vilken känsla ska just ert företag kommunicera, vilket budskap vill ni föra fram och vilka känslor vill ni väcka hos mottagaren? När det gäller varumärke handlar det om att hitta kärnan i er verksamhet eller produkt och hitta ett sätt att kommunicera det enkelt och ärligt till målgruppen. Vi måste leva vårt varumärke. Det är en resa vi gör tillsammans.

Hur uttrycker vi oss?

Vi människor gillar det vi känner igen. Att vara konsekvent med sin kommunikation skapar igenkänning och är grunden för skapandet av ett starkt varumärke. Allt från det visuella uttrycket till tonalitet i skrift måste ge samma känsla hos mottagaren, vart vi än möts.

Vart vi ska träffas?

All kommunikation kräver en mötesplats där avsändaren kan träffa mottagaren. Det kan vara mun till mun, en webbplattform eller ett utskick? Vart finns din målgrupp och hur når vi dem på bästa sätt. Kampanjutveckling och kanalval.

Hur togs det emot?

Vi strävar alltid efter att bli bättre. Vi vill få ut maximalt av våra insatser. Efter varje genomförd kampanj, oavsett om den är riktad för att öka omsättning eller stärka varumärket, utförs en noggrann uppföljning för att se vad vi gjort rätt och vad som kan förbättras.

Var konsekvent!

Efter en resa som denna har vi en bra och solid grund att stå på. Ett varumärke att förädla och bevara. Nu återstår att vara konsekvent i vår kommunikation så att målgruppen verkligen får lära känna oss. Som sagt ovan, vi människor gillar det vi känner igen.

I dagens mediebrus är det enkelhet som sticker ut.

Människor exponeras för fler intryck dagligen. Tillsammans skapar vi enkla, kreativa och innovativa kommunikationsinsatser för att stärka varumärket och få mottagaren att agera. Ni möter mottagaren på rätt plats, i rätt tid med rätt budskap.

Great Graphics - Marknadsföring som är enkel och effektiv

Några kunder vi har arbetat tillsammans med

Några av de kunder vi har haft glädjen att arbeta med. Besök vår Cases sida för att läsa om uppdragen.

Visa alla cases

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss