Varför är det viktigt med varumärke?

juni 29, 2023

Öka din försäljning och engagmang genom förtroende i ditt varumärke

Varför är det viktigt med varumärke? Kan man inte bara fokusera på försäljning, skapa någon logga snabbt på nätet och tuta och köra? Inga värderingar, inga ledord eller löften till kunden? Nja, riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Ditt varumärke är ditt företags personlighet, det som dina kunder och intressenter ska lita på, handla av och även tycka om.

Great Graphics Reklambyrå - Varumärkesbyrå - Webbutveckling - Workshop - Varumärkesutveckling - Blogg - Varför är det viktigt med varumärke?

Hur får vi flera delar att skapa en hel ”person”?

Företag är en fiktiv konstruktion, det existerar inte i verkligheten. Det kan finnas en adress, personer som representerar det, men än idag finns det inte en fysisk gestaltning av ett företag. Det är vår organisation, verksamhet och kommunikation som skapar en bild, en känsla och ett intryck hos mottagaren som är det vi kallar företag och varumärke. Den stämning vi skapar med varandra på arbetsplatsen som skapar vår företagskultur. Allt vi gör, säger och är formar en uppfattning, precis som när vi människor interagerar med varandra. Skillnaden här är att alla medarbetare, all kommunikation, marknadsföring och våra handlingar ska tillsammans bilda en trovärdig personlighet. Någon som kunden kan lita på står för vad den säger och är tydlig med vad den tycker, tänker och erbjuder. Om inte alla arbetar mot samma målbild blir det lätt spretigt, inkonsekvent och opålitligt. Skulle du vilja köpa ett hus eller en bil från en person med de karaktärsdragen?

En tydlig målbild för alla

Det är svårt att komma fram om man inte vet vart man ska och det är också svårt att veta vem man är om man inte vet vad man värderar. En tydlig bild av ditt varumärke som ni som arbetar i företaget (organisationen), de vägval ni gör (verksamheten) och vad ni säger till era kunder och mottagare (kommunikation) arbetar för stärker bilden av företagets image. Att vårda och fastställa ditt varumärke är en investering som ger långsiktiga fördelar för ditt företag, både för företagskulturen men framförallt ekonomiskt.

Make every penny count!

Genom att skapa en unik och igenkännbar identitet kan du differentiera dig från konkurrenterna och skapa en starkare koppling till dina kunder. Ett starkt varumärke skapar förtroende hos kunderna och ökar sannolikheten för både köp och återköp från lojala kunder. När ditt varumärke är starkt och välskött blir det lättare att attrahera nya kunder och behålla de befintliga.

Ett starkt varumärke lägger en solid grund för alla marknadsföringsinsatser. När ditt varumärke är tydligt definierat kan du skapa en enhetlig och konsekvent marknadsföringsstrategi och koncept. Alla dina marknadsföringsinsatser får en större effekt eftersom de bygger på och förstärker ditt varumärkes budskap och värderingar. På så sätt får du ut maximal effekt från varje investerad krona i din marknadsföringsbudget.

We don’t just talk the talk, we walk the walk!

Förutom försäljningen påverkar varumärket också företagskulturen. Ett starkt varumärke fungerar som en inre kompass som vägleder ditt företags värderingar, vision och mål. Det hjälper till att forma en positiv företagskultur och skapar en gemensam identitet och riktning för dina anställda. När alla är engagerade och förstår varumärkets värde kan de bli ambassadörer för ditt företag och bidra till att sprida dess budskap till omvärlden. Vi kan inte hitta på ett varumärke, ni som arbetar, era produkter och tjänster är varumärket! Vi måste leva som vi lär för att skapa förtroende hos våra kunder och mottagare.

Därför!

Sammanfattningsvis är vården och fastställandet av ditt varumärke avgörande för att skapa framgång för ditt företag. Ett starkt varumärke ökar försäljningen, påverkar företagskulturen och underlättar kommunikationen med kunder och intressenter. Genom att investera tid och resurser i att definiera och vårda ditt varumärke kan du bygga en stark position på marknaden och skapa en långsiktig framgång för ditt företag. Är du intresserad av att disskutera ditt varumärke och se hur ditt företag kan öka sin försäljning, ta marknadsandelar och stärka sin position på marknaden? Kontakta oss gärna så tar vi ett möte där vi får höra mer om dina idéer och visioner, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dit.

I dagens mediebrus är det enkelhet som sticker ut.

Människor exponeras för fler intryck dagligen. Tillsammans skapar vi enkla, kreativa och innovativa kommunikationsinsatser för att stärka varumärket och få mottagaren att agera. Ni möter mottagaren på rätt plats, i rätt tid med rätt budskap.

Great Graphics - Reklambyrå i Stockholm - Marknadsföring som är enkel och effektiv

Några kunder vi har arbetat tillsammans med

Några av de kunder vi har haft glädjen att arbeta med. Besök vår Cases sida för att läsa om uppdragen.

Visa alla cases

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss