Målgruppsanalys och marknadsstrategi

Vem vänder vi oss till?

Det första steget i all kommunikation är att förstå mottagaren.

All information vi kan ta in om vår målgrupp ger oss möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera och nå ut med vårt budskap. En utförlig målgruppsanalys lägger grunden för all marknadsföring.

Vi människor är experter på att generalisera, vi gör det dagligen för att sålla intaget av information. Tyvärr gör vi det även i situationer vi inte borde. När vi har varit verksamma inom en bransch en längre tid är det lätt att göra antaganden och generaliseringar som inte nödvändigtvis stämmer på vår målgrupp.

För att kunna vara mer precis i er kommunikation och mer pricksäker i er marknadsföring behöver vi förstå just er målgrupp. Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? En klar och tydlig målgruppsanalys är fundamental för effektiv marknadsföring. Vi undersöker vart din målgrupp finns, segmenterar och tittar på olika behov och drivkrafter för att skapa en tydlig bild av personan. Vi utför intervjuer med de olika segmenten av din målgrupp för att förstå och skapa en bild av deras behov och hur vi kan möta dem. Ett bra grundarbete resulterar i större genomslagskraft, högre träffsäkerhet och bättre resultat. Vi behöver veta vem vi talar till för att kunna kommunicera på rätt sätt.

I dagens mediebrus är det enkelhet som sticker ut.

Människor exponeras för fler intryck dagligen. Tillsammans skapar vi enkla, kreativa och innovativa kommunikationsinsatser för att stärka varumärket och få mottagaren att agera. Ni möter mottagaren på rätt plats, i rätt tid med rätt budskap.

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss