Barncancerfonden

03 jan 2022 Skriven av marlon

Barn och cancer är två ord som aldrig borde ha nått varandra. Ändå är barncancer den vanligaste dödsorsaken bland barn 1–14 år i Sverige. På Great Graphics försöker vi hjälpa till att hålla cancer borta från barn. Läs mer på barncancerfonden.se och hjälp till att stötta.   

Världsnaturfonden WWF

22 dec 2021 Skriven av marlon

Vi på Great Graphics stöttar Världsnaturfonden WWF. Att ta hand om vår planet där vi lever och verkar ser vi som självklart. Vi är tacksamma att få vara med och stötta med bidrag till Världsnaturfondens WWF arbete. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att stoppa utrotningen, halvera fotavtrycken och stoppa förlusten av livsmiljöer. Läs mer på wwf.se