CSR

Vi på Great Graphics tycker det är viktigt att bidra. Vi vill försöka hjälpa till där vi kan, båda att värna om vår planet och våra medmänniskor. Om du arbetar för en organisation som arbetar med välgörenhet och behöver stöd inom marknadsföring, hör gärna av dig till oss så ser vi hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på info@greatgraphics.se eller per telefon 08-86 66 48

Världsnaturfonden WWF

Vi på Great Graphics stöttar Världsnaturfonden WWF. Att ta hand om vår planet där vi lever och verkar ser vi som självklart. Vi är tacksamma att få vara med och stötta med bidrag till Världsnaturfondens WWF arbete. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att stoppa utrotningen, halvera fotavtrycken och stoppa förlusten av livsmiljöer. Läs mer på wwf.se

Barncancerfonden

Barn och cancer är två ord som aldrig borde ha nått varandra. Ändå är barncancer den vanligaste dödsorsaken bland barn 1–14 år i Sverige. På Great Graphics försöker vi hjälpa till att hålla cancer borta från barn. Läs mer på barncancerfonden.se och hjälp till att stötta.   

I dagens mediebrus är det enkelhet som sticker ut.

Människor exponeras för fler intryck dagligen. Tillsammans skapar vi enkla, kreativa och innovativa kommunikationsinsatser för att stärka varumärket och få mottagaren att agera. Ni möter mottagaren på rätt plats, i rätt tid med rätt budskap.

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss