Omvårdnad.se – Svensk sjuksköterskeförening

Webb & Videoproduktion

Omvårdnad.se - Svensk sjuksköterskeförening / Stockholm

Uppdraget för Omvårdnad.se kom till Great Graphics via Brand Fans. Omvårdnad.se är en kommunikationsinsats från Svensk Sjuksköterskeförening. Great Graphics var del av en arbetsgrupp och anlitades som webbyrå för att utveckla och ta fram en webbplattform. Under uppdragets gång anlitades vi även för att ta fram ett antal kortfilmer i samarbete med Brand Fans som skulle lanseras på såväl hemsidan som på sociala medier.

Om Omvårdnad.se

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs.

Som patient och närstående har man rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet. Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. Och som gör att han eller hon får möjlighet att vara i partnerskap med vården.

Därför ställer vi krav. Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. En kompetens som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

Några kunder vi har arbetat tillsammans med

Några av de kunder vi har haft glädjen att arbeta med. Besök vår Cases sida för att läsa om uppdragen.

Visa alla cases

Låt oss hjälpa dig!

Välkommen att besöka oss på Great Graphics. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt så hjälper vi dig gärna att nå dina mål. Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss