18maj2015

Webbutveckling till Medcura

VD Niclas Cleverling på Medcura AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag inom hälso- sjukvård, tog kontakt med Great Graphics för behov av utveckling av företagets hemsidor. Medcuras hemsida skulle finnas i två språk, enkel att uppdatera samt lättnavigerad och responsiv. Niclas hade en tydlig bild av hur han ville att hemsidan skulle se ut. Vid ett senare tillfälle utvecklades även Medcura Doctor, en påökning för medcura som endast handhar med rekrytering av läkare och doktorer. Båda hemsidorna skulle vara sammankopplade och vara enhetliga i design och utförande.

Om företaget

Medcura AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet 2009. Medcura AB hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

 

Från vårt huvudkontor i centrala Stockholm ansvarar vi för uppdrag till både kommuner, landsting och ett stort antal privata vårdgivare från Umeå i norr till Malmö i söder. Läs mer på http://medcura.se

 

medcura_computer

 

Medcura HemsidaMedcura HemsidaMedcura HemsidaMedcura Hemsida