14maj2015

Logotyp till webbverktyget SILO

Forskare och chefsutvecklare Simon Elvnäs tog kontakt med Great Graphics när han skulle skapa webbverktyget SILO. Great Graphics tog fram en logotyp till programvaran samt var involverad i design och layout av själv plattformen.

 

Vi har utvecklat SILO för att ge ledare ett verktyg för ökad medvetenhet om vad de gör, vilken påverkan deras ledarskap har och göra deras arbete med förändringar mer synligt och mätbart. Genom en medveten påverkan i handledning får chefer och ledare testa nya sätt att leda och göra mer eller mindre av olika specifika beteenden. Utifrån hur de själva tror att de ska utveckla ett bättre ledarskap. SILO synliggör varje enskild arbetsledares utveckling. Det är en effektiv metod för reflektion och ökad effekt av ledarskapet i verksamheten. Med hjälp av vårt verktyg erbjuder vi er praktisk ledarutveckling, baserad på vetenskaplig grund och med mätbar effekt av ledares utförande.” – Simon Elvnäs

Om Företaget:

Beteendemetoder är en kunskapsportal där vi samlar forskning och vetenskap kring arbete med beteendeförändringar i verksamheter och organisationer. Vi samarbetar med andra ledande forskare och institutioner för hållbart ledarskap, evidensbaserade metoder för implementering och hållbara beteendeförändringar i utvecklings- och förändringsprocesser.

Vår verksamhet är kunskapsdriven och inte vinstdrivande. Genom en interaktiv forskningsmetodik utvecklar vi projekt tillsammans med parter inom såväl kommun, landsting, stat och privat näringsliv. Ingången är att vi med vetenskaplig utgångspunkt i teori, verktyg och metoder kan bidra till att utveckla ny kunskap och skapa hållbar utveckling och förändring direkt i de deltagande verksamheterna. Läs mer på http://beteendemetoder.se

 

Great Graphics. - SILO logotyp, Simon Elvnäs, KTH