20sep2015

Grafisk utformning till NymanWänseth

NymanWänseth Byggmästare (NWBM) är ett privat företag som varit verksamma sedan 2013. Företaget etablerade 2007 av Heving & Hägglund i Östersund, när ägarförhållandena förändrades så ändrade bolaget även namn och behövde en logotyp och en ny hemsida. Då företaget startades av Heving & Hägglund så var ett av kraven på den grafiska utformningen att den skulle använda samma färger samt kännas besläktad med Heving & Hägglunds grafiska profil. År 2015 påbörjades även arbetet med en ny hemsida för NymanWänseth.

Om företaget

NWBM är ett serviceinriktat företag inom bygg och mark med stor bredd och med kompetenta medarbetare. Vår kärnverksamhet är till största del ROT-projekt men även en viss del nyproduktion. Vi bygger mestadels för professionella beställare inom näringslivet. Specialnisch inom bygg är fönsterbyten och kontorsanpassningar samt att vår marksida är ackrediterade inom räckesmontage. Vi har även Ramavtal med några beställare som ligger till grund för vår verksamhet.

Vi har även behörighet för utförande av arbeten enligt Byggkeramikrådets Branchregler samt är certifierad enligt BF9K Produktcertifiering , Kvalite/Miljö/Arbetsmiljö Läs mer på: http://nwbm.se

 

NymanWänseth responsiv hemsida - Great Graphics

 

Great Graphics - NymanWänseth LogotypeGreat Graphics - NymanWänseth HemsidaGreat Graphics - NymanWänseth HemsidaGreat Graphics - NymanWänseth Logotype