CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Utbildning

CSG erbjuder ett flertal olika utbildningspaket

CSG erbjuder ett flertal olika utbildningspaket för företag och myndigheter. Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån kundens behov. Exempel på utbildningar vi erbjuder:
• Hantering av hot och våld
• Säkerhet i butik
• Konflikthantering
• Krishantering
• Drogkunskap