CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Säkerhetskonsultation och utredning

Minimera risken för din verksamhet

Behöver ditt företag stöd i hur ni ska hantera risker och hot eller har ni problem med stölder? CSG har lång erfarenhet av arbete med riskminimering och framtagande av analyser och utredningar med förslag till åtgärder.