CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Biljettkontroll

Kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter

Biljettkontrollanten arbetar i kollektivtrafiken med att dels kontrollera att resenärerna har giltiga biljetter och att i de fall det saknas giltig biljett även utfärda tilläggsavgifter. Finns det behov av kontroller av exempelvis städningen av fordon eller att de framförs på ett korrekt sätt så kan detta också utföras av CSG:s medarbetare.