CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Kvalitet och miljö

Certifierade enligt ISO 9001:2008

Kvalitetscertifiering

CSG innehar ett ledningssystem för kvalitet och är certifierat enligt ISO 9001:2008 avseende ”Bevakning och säkerhet inom egendomsskydd, flygplats- och trygghetstjänster i offentliga miljöer”. CSG har under våren 2016 utökat sitt certifikat till att omfatta alla verksamhetsslag i hela företaget. Denna certifiering är ett kvitto på och innebär att både våra befintliga och nya kunder alltid kan förvänta sig en trygg och säker leverans av våra produkter och tjänster. CSG arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det genomförs årligen både interna samt externa revisioner av företagets ledningssystem.
 

Miljöcertifiering

CSG är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 avseende ”Bevakning och säkerhet inom egendomsskydd och trygghetstjänster i offentliga miljöer”. Att CSG har ett ledningssystem för miljö innebär att våra befintliga och nya kunder kan förvänta sig leveranser av tjänster och produkter från ett företag som förstår vikten av en hållbar miljö, både för vår egen samt kommande generationer. CSG arbetar löpande med nya och förbättrade miljömål och granskar årligen den egna verksamheten genom interna och externa revisioner.