CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

För leverantörer

Instruktioner för Leverantörer till CSG

Samtliga leverantörsfakturor ska skickas till nedanstående adress. Varje faktura måste innehålla en 5 siffrig referens som du får av din beställare. Saknas referensen är det inte säkert att din faktura behandlas.

Commuter Security Group AB
FE 277 Scancloud
831 90 Östersund

Fakturor kan även mejlas till
csg@connect.scancloud.se