CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Kontakt

Kom i kontakt med oss på CSG

Huvudkontor Stockholm

Huvudkontor Stockholm
Commuter Security Group
Box 22052
10422 Stockholm
Telefon & E-post
Telefonnummer: 08-410 147 00 (vxl)
Faxnummer: 08-730 25 04

Driftkontoret Stockholm

Postadress
Commuter Security Group
Box 22052
10422 Stockholm
Besöksadress
Nordenflychtvägen 56
112 51 Stockholm
Telefon & E-post
Telefonnummer: 08-410 147 00 (vxl)

Driftkontor Örebro

Post & Besöksadress
Osmundsgatan 25
703 63 Örebro
Telefon & E-post
Telefonnummer: 08-410 147 00 (vxl)
Faxnummer: 019-177 149